Comics: Grade-schooler Dina

‘Di na kailangang sabihan pa si Grade-schooler Dina dahil siya ay may sariling kusa pagdating sa mga gawaing pang-eskwelahan. ‘Di nalilimutan ang mga tagubilin sa kanya ng kanyang mga guro, maasahan sinusunod ni Gradeschooler Dina ang mga ito, dahil alam niyang ito’y para rin sa kapakanan nilang mga mag-aaral. Bata pa lamang ay kita na rin sa kanya ang mahusay na pakikipagkapwa-tao. Palaging dinadamayan ni Gradeschooler Dina ang kanyang mga kalaro, kung kailangan.