Comics: Kapitan Igan

“Sandigan.” Ganito ang bansag ng mga taga-Barangay Wastong Asal kay Kapitan Igan. Pag dating sa mga mahahalagang pagpapasya, palaging saligan ni Kapitan Igan ang batas. Makatao ang pakikitungo niya sa lahat at madali siyang lapitan bilang kaibigan. Subali’t kilala rin si Kapitan Igan sa kanyang paninindigan. Pag dating sa pagpapatupad ng batas, katuwiran ang kanyang pinapanigan.