Comics: Nanay Sally

Kilala si Nanay Sally sa aktibong pagsali sa mga programa ng eskwelahan. Si Nanay Sally ay may-ari ng isang sari-sari store malapit sa eskwelahan. Dahil hawak niya ang kanyang oras, at dahil malapit lamang siyang eskwelahan, nakapagprisinta siyang maging bahagi ng PTA kung saan siya ay nahalal bilang President. Sa liit ng Barangay Wastong Asal ay kakilala siya ng maraming naninirahan dito.