Comics: High School Student Ian

“Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.” Iyan ang kasabihang pinatutunayan ni High School Student Ian. Sa murang gulang ay kinakikitaan na siya ng mga katangian hindi lamang ng mabuting mag-aaral, kundi maging ng mabuting mamamayan. Mabuting kaibigan si High School Student Ian sa kanyang mga kamag-aaral. Kaya naman nahalal siyang pangulo ng Supreme Student Government.