Comics: Tatay Juan

Number One para kay Tatay Juan ang kapakanan ng kanyang pamilya. “No juan-der,” tunay na huwaran si Tatay Juan para sa iba pang pamilya sa Barangay Wastong Asal. Bahagi rin ng PTA si Tatay Juan, at kilala sa pagbibigay ng payo sa mga kabataan. Isa sa mga naike-kwento ni Tatay Juan na minsan din siyang nalulong sa paninigarilyo noong kanyang kabataan.