Comics: Teacher Edu

Bata pa lamang si Teacher Edu ay gusto na niyang maging guro. Kumuha ng kursong edukasyon, at patuloy na nagpapakadlubhasa sa parehong larangan, nais ni Teacher Edu na matutunan ng mga bata na ang edukasyon ay hindi lamang sa apat na sulok ng silid-aralan. Halimbawa, hindi natatapos na malaman ng mag-aaral ang mga bahagi ng respiratory system. Para kay Teacher Edu, ang kaalamang ito ay kailangang maisalin sa matalinong pagpapasya para sa pangangalaga sa sariling kalusugan.