Comics

Kilala ang Wastong Asal Integrated School (WAIS) Child Protection Committee (CPC) sa matalinong pagpapasya. Ngayon, buong pusong tinatanggap ng WAIS CPC ang isang bagong gawain: Ang tiyaking naipatutupad sa kanilang ESKWELA ang mga BAN at polisiyang napapaloob sa DO 48, s. 2016, o Policy and Guidelines on Comprehensive Tobacco Control, upang maprotektahan ang mga bata mula sa mapaminsalang SIGARILYO.
Makiisa sa WAIS CPC sa kanilang LABAN!