Ep 8- School building (Part 2)

*Ang mga pangalan ng tao o grupo at mga pangyayaring ipinapakita sa comic strip na ito ay kathang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya.